PASSION
for
EXCELLENCE

Vores holdninger

Åbenhed og ærlighed i alle relationer

  • NSM er en ejerledet virksomhed, hvor faglige og menneskelige værdier prioriteres før økonomisk gevinst – vel vidende, at et solidt økonomisk fundament er en forudsætning for, at virksomheden kan udvikle sig
  • Vi har opbygget en virksomhedskultur, der bygger på åbenhed og ærlighed i alle relationer, med respekt, tillid og ansvar til den enkelte medarbejder
  • Arbejdsmiljø og sikkerhed er i fokus, og et aktivt sikkerhedsudvalg sørger systematisk for, at vi holder fast i trivsel på jobbet og er på forkant med mulige risici
  • Vi lever til enhver tid op til national og international lovgivning på alle de områder, der gælder vores virksomhed og aktiviteter
  • Vi prioriterer respekten for miljø og natur højt, og vælger til enhver tid løsninger og adfærd, der belaster vores omgivelser mindst muligt

Kontakt os

Firmainfo

Certificeringer

Persondata og cookies